Arabské číslice

Arabské číslice jsou sada deseti znaků 0123456789 sloužící k číselnému zápisu postaveném na poziční číselné soustavě. Jedná se o nejrozšířenější číselný systém na světě.

Arabské číslice mají původ v Indii, kde se poprvé začaly používat kolem roku 300 př. n. l. Jejich pojmenovaní získaly díky arabským matematikům, jenž je v průběhu 10. století přivedli do Evropy.
Významný podíl na jejich pozdějším rozšíření nese italský matematik Leonardo Fibonacci, který roku 1202 napsal Knihu počtů. Arabské číslice pak postupně nahradily tehdy v Evropě využívané číslice římské.

V Evropě se k zápisu Arabských číslic využívají jiné znaky než v arabském světě viz tabulka.

Tabulka arabských číslic

arabské číslice, arabská čísla tabulka
Sdílet nebo vytisknout