Římské číslice

Římské číslice jsou system zápisu čísel pomocí 7 písmen latinské abecedy I V X L C D M, využívané v antickém Říme. Vzhledem k faktu že římské číslice nemají znak pro nulu a jejich využití v matematice je komplikované, byly v průběhu 11. století nahrazeny arabskými číslicemi. Dnes se využívají už jen výjimečně například v hodinovém ciferníku, kalendáři, nebo jako pořadové čísla.

Tabulka římských číslic

římské číslice, římská čísla tabulka

Pravidla zápisu

1. Římská čísla se zapisují spojováním a opakovaním základních znaků I V X L C D M.

2. Větší číslo předchází číslo menší. V praxi pak píšeme VII (7), LXXXII (82), DCCLVI (756), MDCCLXXVIII (1778).

3. Menší římská číslice před větší znamená odečet, k odečítaní se využívají pouze římské číslice I X C.
Pro odečítaní platí jen těchto šest kombinaci IV = 4, IX = 9, XL = 40, XC = 90, CD = 400, CM = 900.

Při dodržení uvedených pravidel pak číslo 1999 správně píšeme MCMXCIX.

Velká čísla

Při využití základních římských číslic můžeme vyjádřit nejvýše hodnotu 3999 tedy MMMCMXCIX.

Římané k vyjádření větších čísel používali vodorovnou čáru nad číslem, takto označené číslo bylo vynásobeno tisícem
VII = 7000

Další možností bylo zapsaní menšího čísla před větší
IIVM nebo IIV.M = 7000

Zajímavosti

Číslo kde jsou využité všechny znaky římských číslic právě jednou, seřazené od největšího po nejmenší je 1666 tedy MDCLXVI.

Římané dříve používali k zápisu formát čtyř stejných znaků v řadě. Některá čísla se tak dají vyjádřit více způsoby.
např IIII = IV (4) nebo LXXXX = XC (90)

Občas se můžem setkat i s tvarem IIX (8).

Převod římských číslic

Pokud byste chtěli převést římská čísla na arabská, pak je možné využít online převodníků na stránkách
convertit.com
Po kliknutí na odkaz se otevře nové okno, kde do horního pole zdadejte římské číslo a poté klikněte na tlačitko Convert it!
Převodník také dovede převádět čísla arabská na římská.

Sdílet nebo vytisknout