Ostatní

V sekci ostatní jsou zařazeny specialní mezinárodně využívané systémy zápisu a komunikace.

Specialní systémy zápisu a komunikace

Braillovo písmo
systém zápisu textu složený z sady hmatových znaků vyvinutý pro nevidomé osoby

Morseova abeceda
způsob kodování písmen latinské abecedy za pomocí krátkých a dlouhých signálů

Prstová abeceda
soustava znaků využívaných neslyšícími k hláskování slov pomocí rukou

Semafor - praporková abeceda
komunikační systém založený na signalizaci pomocí praporků v rukou vysílající osoby

Sdílet nebo vytisknout