Braillovo písmo

Braillovo písmo je speciální způsob zápisu textu, určený pro nevidomé a slabozraké osoby. Jeho specifikem je čtení pomocí hmatu. Písmo bylo vynalezeno francouským učitelem Louisem Braillem, který sám v dětství přišel o zrak. Braille se při vývoji písma inspiroval vojenským systémem čtení za špatné viditelnosti, jenž postupně upravil na dnes známou podobu písma.

Znaky braillová písma jsou složeny z šesti bodů uspořádaných do obdelníku v rozestavení 2 x 3, obdobně jako na hrací kostce. V každém z těchto 6 bodů je pak možno umístit buď vyvýšenou tečku nebo prázdné místo. Celkem lze tímto způsobem utvořit 64 jedinečných znaků, přičemž znak o 6 prázných bodech vyjadřuje mezeru.

Tip: Zjistěte více o vzniku braillova písma v knize  Příběh Louise Braille - Nevidomý chlapec, který vynalezl slepecké písmo.

Tabulka znaků

Základní znaky braillova písma pro písmena latinské abecedy

braillovo písmo

České znaky

Znaky braillova písma pro písmena s diakritikou využívané v české abecedě

braillovo písmo české znaky

Čísla

Znaky braillova písma pro vyjádření čísel jsou stejné jako znaky pro písmena A až I, proto se k rozeznání čísel využívá číselný prefix.

braillovo písmo čísla

Braillovo písmo v praxi

Ukázka čtení braillova písma pomocí konečků prstů.

brailovo písmo, slepecké písmo

Tip: V dnešní době existuje mnoho způsobu jak lidem s zrakovým hendikepem ulehčit čtení. Populární formou je poslech audio knih, audio knihy můžete sehnat například na heurece viz odkaz níže.

Sdílet nebo vytisknout