Morseovka

Morseova abeceda známá také jako morseovka je způsob kodování písmen latinské abecedy. Ke kodování se využívají krátké a dlouhé signály, jenž jsou snadno přenositelné i na velké vzdálenosti.

Morseovkou lze komunikovat pomocí zvuku, světla a jiných optických signálů, nebo elektrických impulzů.
Od roku 1844 byla morseova abeceda využívána v telegrafii a dodnes se sní můžeme setkat zejména v amatérské sféře.

Pro snadnější zapamatování kódu se využívají pomocná slova začínající na písmeno které chceme vyjádřit. Podle délky a počtu samohlásek obsažených v pomocném slově pak píšeme čarky nebo tečky
Například k zápisu písmene a slouží pomocné slovo akát, a tedy píšeme jako " . - "

Tabulka základních znaků morseovky včetně pomocných slov

Morseova abeceda. morseovka, morzeova abeceda. morzeovka tabulka znaků, pomocná slova

Speciální znaky a čísla

morseovka specialni znaky
morseovka čísla, morseova abeceda čísla

Pravidla vysílání morseova kódu

Pro příjímání a vysílání moseova kódu platí náledující pravidla, kdy každý jednotlivý signál trvá určitý počet časových jednotek.
1. Délka signálu pro tečku trvá jednu časovou jednotku (tečka = zakladní časová jednotka).
2. Delka signálu pro čárku trvá tři časové jednotky (čárka = tři tečky).
3. Mezera mezi signály jednoho písmene trvá jednu časovou jednotku.
4. Mezera mezi písmeny jednoho slova trvá tři časové jednotky.
5. Mezera mezi slovy trvá sedm časových jednotek.

Morseova abeceda – online překladač

V případě že byste chtěli přeložit text do morseovy abecedy a nebo morseovku na text, doporučuji použít online překladač morseovy abecedy na této adrese morsecode.scphillips.com/translator.html

Klikem na odkaz se vám v prohlížeči otevře nové okno. Pro přeložení stačí zapsat text nebo kód do pole Input a následně kliknout na tlačítko Translate. Přeložená zpráva se zobrazí v poli Output. Po přeložení textu si můžete přehrát zvukovou signální sekvenci.

V mezinárodní morseově abecedě nejsou obsaženy písmena s diakritikou, proto do překladace pište text bez háčků a čárek. Jednotlivé slova v morseově kódu jsou oděleny znakem /.

Sdílet nebo vytisknout