Prstová abeceda

Prstová abeceda je soustava znaků využívaných neslyšícími k vyhláskování slov pomocí pohybu ruky. Prstové abecedy je užíváno zejména ve znakovém jazyce k hláskování jmen a slov pro které není, nebo neznáme konkrétní znak. Případně pak když chceme upřesnit význam nejasných znaků.

Druhy prstové abecedy

Existují dva hlavní celosvětově využívané druhy prstové abecedy. Nejrozšířenější je jednoruční prstová abeceda jíž se neslyšící dorozumívají v Americe a mohoha zemích Evropy. Druhou v pořadí je obouruční prstová abeceda využívaná ve Velké Británii, Australii a Novém Zélandu.

Jednoruční prstová abceda

prstová abeceda jednoruční

Informace k jednoruční prstové abecedě jsou čerpány z anglických stránek fingerspellingalphabet.com, na tomto web si například můžete nechat přeložit text do prstového jazyka.

Obouruční prstová abeceda

dvouruční prstová abeceda, obouruční

Dvouruční prstová abeceda existuje v různých jazykových mutacích, ta na obrázku platí ve Velké Británii.

Pro snadnější zapamatování znaků pomůže nápověda k samohláskám

A - značí první prst tedy palec
E - značí druhý prst tedy ukazováček
I - značí třetí prst tedy prostředníček
O - značí čtvrtý prst tedy prsteníček
U - značí páty prst tedy malíček

prstová abeceda

Nevýhody prstové abecedy

Lidé se často ptají proč nevyužívat prstovou abecedu místo znakového jazyka. Stačilo by se pak naučit pouze 26 znaků a takovému jazyku by rozumnělo mnohem více lidí, než je to mu dnes. Důvod je však prostý, komunikace by byla velice nepraktická. Konverzace by se značne protáhly a navíc za pomocí hláskovaní bychom jen těžko vyjadřovali pocity.
Sdílet nebo vytisknout